Ons verhaal

Patronen doorbreken in het hier en nu

Ons verhaal

Als organisatieantropoloog en natuurliefhebber houd ik (Thirza Monster) – initiatiefnemer en eigenaar van start met 8 – me al jarenlang als ondernemer bezig met complexe transitieopgaves. Onder meer in circulaire economie, innovatie, energietransitie, next economy, arbeidsmarkt en internationale samenwerking. Geen gemakkelijke opgave. Want transitie betekent per definitie verandering en dat vinden wij mensen eng. Voor transities is het nodig om anders te organiseren, anders samen te werken en anders te doen. Vastgeroeste patronen doorbreken en dan écht in het hier en nu!

Zelf ben ik onderdeel (geweest) van verschillende duurzame transities. Als aanstichter, spinner, chief impact officer, maker, begeleider, zetjesgever, verhalenverteller en trainer. En nee, dit verliep niet altijd soepel. Integendeel. Ik heb me dikwijls gefrustreerd gevoeld, heb het idee gehad roepende in de woestijn te zijn geweest en ben tegen mijn eigen onvermogen aangelopen. En ditzelfde heb ik veelal gehoord van andere pioniers, voorvechters, frisdenkers en doordouwers. Dat gaan we dus anders doen! En zo is het idee voor start met 8 ontstaan.

Vier redenen om te starten met ‘8’:
 1. start met 8 verbindt 8 basiswaarden aan transities om een stevig basiskamp ofwel kerngroep te vormen om met welke uitdaging dan ook om te kunnen gaan. Zie aanpak.
 2. Niet zomaar een getal, maar een wiskundige. Als we met 8 personen ook weer 8 anderen tot ‘samen doen’ aanzetten, dan bereiken we in 8x8x8x8x8x8x8x8 stappen zowat de gehele bevolking van Nederland. Van kiem tot systeemverandering. In telkens behapbare stappen. Hoe mooi is dit!
 3. Samenwerken met 8 personen zorgt voor de nodige diversiteit en essentiële borging. We hebben zowel systeem-, kennis- en leefwereld als de markt nodig om uitdagende vraagstukken aan te vliegen. Qua groepsgrootte, zorgt het voor daadwerkelijke connectie, voor het ultieme buddy- en teamgevoel en eigenaarschap bij ieder individu van de groep.
 4. De 8 kun je zien als het lemniscaat symbool. In de wiskunde staat het voor oneindig, maar het heeft ook een diepere, symbolische laag. Wat onder meer raakt aan een oneindige verbinding tussen alles, een oneindige samenwerking, een steeds doorgaande beweging. Zoeken naar balans, tegenstellingen transformeren tot samenstellingen, veranderingen zien als een constante, continu ontwikkelen, voortdurend in dialoog gaan en flexibel denken. En al dat bewegen draait rond het middelpunt, de kernvraag, een zekere focus. Ofwel, de duurzame transitieopgave.
Blijvende impact

Dit gelezen te hebben, zal het je vast niet verbazen, dat ik een enorme urgentie voel voor diepgaande verandering in ons als individu, als groepen mensen en als samenleving. In al onze haarvaten. Wat bij mezelf ook met vallen en opstaan gebeurt. Voor mij gaat het er in de kern altijd om, dat we beseffen dat alles van waarde is. En met dat ogenschijnlijke, simpele besef gaan we met mensen, maar ook dieren, natuur en onze aardbol anders om. Een samenleving waar de natuur centraal staat, waar verschillen omarmd worden, er een hernieuwde waardering is voor bepaalde beroepsgroepen en ambachten, er geen uitputting is van grondstoffen, een inclusieve maatschappij waar competenties, motivatie en levenservaring belangrijker zijn dan een papiertje, geen sprake is van overmatige consumptie, waar kinderen veilig opgroeien, niet van deadline naar deadline wordt geleefd, een zorgsysteem waar voorkomen de boventoon voert ten opzichte van genezen, mensen niet afgeserveerd worden bij het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd, regeneratieve landbouw de norm is, de menselijke maat en het gezonde verstand belangrijker zijn dan systemen, procedures en regels, enzovoorts. Een utopie? Misschien wel. Maar zoals een roedel wolven de  stroom van een rivier kan beïnvloeden, zo ben ik er ook van overtuigd dat een groep mensen een enorme, blijvende impact kan realiseren. De missie van start met 8 is dan ook; het creëren van een ‘8’ voor iedere duurzame transitieopgave.

Ervaring

In de dynamische wereld van duurzaamheid specialiseer ik me als transitieversneller, impactmaker, community builder, storyteller, verbinder, frisdenker, facilitator en in circulair (keten)samenwerken. Meer informatie.

Enkele high lights:

 • De productie van het boek Alle dagen duurzaam, op weg naar een circulaire economie en diverse (verhalen)publicaties
 • Het veldwerkonderzoek in Peru over toekomstperspectief bij straatkinderen
 • Het opzetten en het runnen van twee eerdere bedrijven gericht op 1) internationale samenwerking, eerlijke handel, MVO en duurzaamheid en 2) regionale, circulaire economie
 • Het TedX optreden over de visie en missie voor een regionale, circulaire economie
 • De prettige samenwerking met uiteenlopende klanten en samenwerkingspartners als gemeenten, provincies, waterschappen, RVO, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, NGO’s, bedrijven als Boskalis, Dura Vermeer, Pelican Rouge, Heerema, Renewi en Heijmans, mkb-bedrijven, sociale entrepreneurs, start-ups en initiatieven als Cirkelstad, Circulair Terreinbeheer, CIRCO, Nudge en Fairtrade Gemeente
 • De ontwikkeling van tastbare kiemen als Schapenkoppiekoppie, productpraatjes en …en ook…
 • De continue stappen om zorgvuldig en bewust met deze aardbol om te gaan

 

Kop koffie, wandeling of kampvuur?