Aanpak

Voorbereiden, vertrekken, vastpakken,

verbinden en verankeren

Aanpak

Samenwerken is überhaupt niet gemakkelijk, maar al helemaal niet in transities. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid komen we allerlei beren op onze weg tegen. En soms weten we dan ook even niet meer hoe verder te komen, verslapt onze aandacht, komen we niet verder dan die ene waardevolle kiem, zijn er onderling frustraties, lopen we vast in bureaucratie of ontploft zelfs de boel. Zowel in de onderlinge samenwerking in de kerngroep als in de samenwerking met andere betrokkenen.

Echter, alle oplossingen zijn al voor handen. Alleen zien we die niet altijd. De natuur heeft al 3,8 miljard jaar R&D opgebouwd. Al zo’n 50.000 jaar lang vormen wij tribes en leven en werken dus als groepen samen. En ook in het onbewuste – in al haar diversiteit – zit een boel wijsheid verborgen. Door stil te staan, te prikkelen, te doorleven en te verrijken benutten we ieder potentieel. start met 8 begeleidt personen, teams, communities, ecosystemen, ketens en netwerken die zich bezighouden met duurzame transitieopgaves. Mét de nodige kennis, ervaring en inspiratie uit organisatiekunde, antropologie, duurzame ontwikkeling en ecologie, en praktische gereedschappen op zak!

De aanpak van start met 8 is gebaseerd op het volgende model. De duurzame transitieopgave staat centraal. De reis hiernaar toe en ook de eindbestemming zijn onbekend. Om die opgave te realiseren – met allerlei bijkomende barrières, onzekerheden en uitdagingen – is er een stevig basiskamp ofwel kerngroep nodig. Om ervoor te zorgen dat deze groep dé motor wordt (en blijft) van de duurzame transitieopgave, voeden we deze met:

 1. harmonie, balans en ritme
 2. veerkracht
 3. wederkerigheid
 4. eigenaarschap
 5. diversiteit
 6. creëren van beweging
 7. collectieve intelligentie
 8. leiderschap

Deze basisprincipes zijn waardevol in alle fases van de transitiereis: voorbereiden, vertrekken, vastpakken, verbinden en verankeren. Al zal het accent van de 8 principes net even anders liggen bij iedere reisbestemming. Waar jij en jouw kerngroep zich ook bevinden, we reiken telkens praktische gereedschappen aan. Zodat jullie zoveel mogelijk blijvende impact maken op de betreffende duurzame transitieopgave. Zo hebben de verschillende lagen telkens een wisselwerking met elkaar.

Wanneer kun je met een duurzame transitieopgave bij start met 8 terecht? Onder meer als:

 • je een grotere beweging op gang wilt brengen en/of blijvende impact wilt maken
 • je weerstand of een niet vruchtbare groepsdynamiek ervaart
 • je meer grip wilt krijgen op jouw transitieopgave
 • er sprake is van een herhaling van zetten, het niet écht komen tot een (innovatieve) oplossing, opschaling of doorbraak
 • er veel gepraat wordt over verandering, maar niet doorgepakt wordt in de praktijk
 • je binnen jouw kerngroep (nader) invulling wilt geven aan bijvoorbeeld eigenaarschap, wederkerigheid, diversiteit of leiderschap

Kop koffie, wandeling of kampvuur?