voorproef: zo werkt onbewuste TRANSITIE

Wil jij onbegrensd potentieel aanboren voor jouw duurzame transitieopgave? Omdat je ervaart dat jij en jouw kernteam gewoonweg niet verder komen dan die ene kiem, vastlopen in bureaucratie of er energie weglekt in de onderlinge samenwerking.

Laten we aan de slag gaan met het onbewuste! Datgeen wat er onder de ‘ijsberg’ plaatsvindt, zoals overtuigingen, drijfveren, gevoelens, waarden en gedachtes. Alles wat we niet bewust (kunnen) waarnemen in zowel onszelf als individu als in relaties met anderen, in de groep(sdynamiek) en in de samenleving. Een onbenut potentieel in heel veel organisaties, teams, netwerken,  samenwerkingsverbanden en transities. Want: Brengen we daadwerkelijk alle wijsheden op tafel?

  • Je kent vast ook wel zo’n moment dat je onder de douche staat en er opeens een briljant idee, inzicht of oplossing oppopt voor een complex vraagstuk waar je al dagen over piekert. Iets wat niet lukte toen je achter jouw laptop zat te werken. Echter, deze wijsheid was er altijd al, maar kon waarschijnlijk naar boven komen omdat er even geen andere ruis aanwezig was.
  • Of wellicht ervaar je dat er dikwijls afspraken gemaakt worden in een vergadering, maar dat nadien blijkt dat deze afspraken niet gedragen waren en dus ook niet van de grond komen. Er volop geroezemoes ontstaat bij de koffieautomaat. Wat als we dit anders kunnen organiseren met enkele simpele handvatten?
  • Tijdens een personeelsfeestje leer je een van de collega’s eindelijk eens pas beter kennen, terwijl je al jaren op dezelfde afdeling werkt. Hij vertelt vol passie over zijn hobby natuurfotografie. Hij laat ook wat van zijn werk zien en je ontdekt een talent die je nooit achter deze man had gezocht. En denkt meteen, dit creatieve oog, dat is nu juist wat we nodig hebben in een lopend project wat al langere tijd moeizaam verloopt. Waarom wist je dit nu niet eerder?
  • Een laatste voorbeeld. Je bent volop aan de slag gegaan met jouw duurzaamheidsopgave. In dit geval: een campagne om mensen te bewegen om iedere dag een stuk afval op te rapen van straat. Veel mensen doen enthousiast mee, maar het afval op straat vermindert er niet door. Kortom, realiseer je hiermee daadwerkelijke verandering of is het slechts symptoombestrijding? Wat zijn onderliggende gedragingen, structuren en overtuigingen om de spelregels op systeemniveau te wijzigen?

Wat als we het onbegrensd potentieel van een individu, kerngroep en opgave bewuster kunnen organiseren door aan de slag te gaan met het onbewuste?

Wil je hiermee een eerste stap zetten? Schrijf je in en ontvang per e-mail twee (gratis) impactkaarten met een oefening voor jou als individu en een voor jouw kerngroep. Dit om zoveel mogelijk blijvende impact te maken op jouw duurzame transitieopgave!

    Comments are closed.

    Kop koffie, wandeling of kampvuur?